Gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij trachten zo weinig mogelijk persoonsgegevens te bewaren voor een wettelijk minimaal gestelde termijn.

Ook kunnen we de door uw verstrekte persoonsgegevens wijzigen, verstrekken of verwijderen. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Sebas van den Brink
Website: https://www.studiolegenda.nl/ en https://shop.sebvandenbrink.com/
Inschrijfnummer KvK: 01131774
BTW-nummer: 1*******5B01

Sebas van den Brink is een eenmanszaak. Ondanks dat neemt ook Sebas de nodige technische en administratieve maatregelen om uw gegevens te beschermen.

E-mailadres

 • Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren, of om contact met u te zoeken over uw bestelling(en).
 • U kunt tijdens het bestelproces aangeven of u zich ook wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief. Kiest u hiervoor, dan krijgt u daarna nog een bevestigingsaanvraag. Wanneer u dit bevestigd staat u pas ingeschreven voor onze nieuwsbrief – niet eerder.
 • Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt uitschrijven.
 • Wij verkopen uw e-mailadres (en andere gegevens) niet door aan derden.

Postadres

 • Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van uw bestelling(en) of informatie die u hebt aangevraagd.
 • Wij streven er naar adressen zo snel mogelijk uit onze databases en adresboeken te verwijderen.

Telefoonnummer

 • Wij gebruiken uw telefoonnummer hooguit om contact met u te zoeken over uw bestelling(en), mocht dit noodzakelijk zijn. Onze voorkeur gaat echter uit naar communicatie per e-mail.
 • Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden en zullen deze – net zoals de andere gegevens – niet doorverkopen aan derden.

Overige persoonsgegevens

 • Wij verzamelen ook nog enkele technische persoonsgegevens, middels cookies. Zie daarvoor ons cookiebeleid.
 • Het is niet mogelijk om zonder enige twijfel te controleren of een bezoeker volwassene is. Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neemt u dan vooral contact met ons op.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (geslacht, afkomst, medische gegevens, religie, et cetera).
 • Mocht deze informatie ons verstrekt worden dan verwijderen wij deze per ommegaande.
 • Dergelijke informatie wordt sowieso niet door ons gekocht of verkocht aan derden.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server (zie het slotje in de taakbalk).
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 • Wij gebruiken de volgende diensten als verwerkers van gegevens, waarmee wij verwerksovereenkomsten hebben (of deze afsluiten).

Veiligheid opslag van gegevens

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wij hebben in kaart gebracht waar en hoe gegevens worden opgeslagen en streven ernaar deze niet langer dan de wettelijk verplichte termijn te bewaren, bij voorkeur korter.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens

 • Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt – mits deze niet geanonimiseerd zijn. Heeft u een bestelling gedaan bij ons, dan is dit niet het geval en kunnen we deze eventueel vinden – mits de bewaartermijn niet verstreken is. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.
 • Als u toegang wenst tot uw door ons bewaarde informatie, dan vragen wij u zich te identificeren middels een geanonimiseerd identiteitsbewijs (Europees identiteitsbewijs, paspoort of Europees rijbewijs). Maak de volgende gegevens onleesbaar (zwart) op de kopie alvorens u deze naar ons stuurt: Uw pasfoto, BSN-nummer, de rijen aan cijfers onderop (“machine readable code,” zowel voor- als achterop), geslacht, eventueel huwelijkse staat, geboorteplaats en geboortedatum. Zie ook informatie van de overheid hoe u identiteitsfraude kunt voorkomen.
 • Er is welgeteld één medewerker bij ons met toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Mocht u het vermoeden hebben dat persoonsgegevens via deze website of door de door ons gebruikte diensten gelekt zijn, laat u dit ons dan per direct weten, alstublieft.

Contact

 • Als u wenst te reageren op onze gegevensbeleid, dan kun u contact opnemen via de contactpagina.