Retouren

Lees deze pagina a.j.b. aandachtig. Niet alle producten zijn retourbaar. Neem bij twijfel even contact op.

Terugsturen (herroepingsrecht)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk via ons contactformulier, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van een in de zending bijgesloten retourformulier (wanneer van toepassing) of van het herroepingsformulier. U bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Er zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In het volgende geval vervalt uw recht op (volledige) restitutie:

  • Producten die gebruikssporen of schade vertonen. Bij ontvangst van de retourzending wordt bepaald wat de waardevermindering van het product is.

De volgende artikelen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. De retourzending van deze artikelen wordt niet geaccepteerd:

  • Artikelen die die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Foutieve levering

Heb je het verkeerde product ontvangen? Gooi het niet weg, beschadig het niet en laat het zoveel mogelijk in de originele verpakking zitten. Neem gelijk contact op via de contactpagina. Ik zal je z.s.m. proberen te helpen.

Niet-retourneerbare producten

Producten die op bestelling, op jouw aanvraag, zijn geproduceerd of zijn aangepast naar jouw wensen, (inclusief posters op nabestelling) kunnen niet geretourneerd worden.

Retourneren

Wanneer je gebruik maakt van het herroepingsrecht en je hebt jouw bestelling al ontvangen, dan zijn de verzendkosten en de daarbij horende risico’s voor jou (helaas). Vergeet daarom niet het pakket voldoende te frankeren, eventueel te verzekeren en een verzendbewijs te bewaren.

Je kunt jouw retourzending sturen naar het adres dat vermeld staat op de contactpagina.